Հակոբյան, Հ.Թ

Հիմնարկ-ձեռնարկություններում և հաստատություններում արտակարգ իրավիճակների կանխմանն ու դրանց հետևանքների վերացման ուղղված գործողությունների պլանի մշակում : Մեթոդական ցուցումներ դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար: / Հ.Թ.Հակոբյան, Ե.Ս.Սարգսյան; Խմբ.՝ Ս.Ռ.Պետրոսյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն:. - Երևան : ՀԱԱՀ, 2015. - 18 էջ : աղս. ; 20 սմ.

Մատենագիտ. էջ՝ 18

9789939548395


Աշխատանքի պաշտպանություն
Արտակարգ իրավիճակներ

Powered by Koha