Անդրեասյան, Հայկ Հակոբի

Լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ ագրարային ոլորտում : Ատեն. Ը.00.02.- ,, Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում,, մասն.տնտեսագիտ. գիտ. թեկն. / Հ.Հ. Աննդրեասյան. - Երևան, 2015. - 128 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ. տնտեսագիտ. դոկտ. պրոֆ. Ա.Հ. Բայադյան; Թեման հաստ. է ՀԱԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ` 107-113 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (81 անվ.)


Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Ատենախոսություն


Dissertation

Powered by Koha