Շինդյան, Սուրեն Մխիթարի

Խաղողի Սև Արենի և Կարդինալ սորտերի մշակության ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները Արցախի նախալեռնային և միջին լեռնային գոտիների անջրդի պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.04- «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Агробиологические особенности обработки сортов винограда Сев Арени и Кардинал в условиях богарного виноградарства прегорных и среднегорных зонах Арцаха. Автореф. ... канд. с.-х. наук по спец. 06.01.04 Ս.Մ.Շինդյան. - Երևան, 2015. - 22 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Յու.Զ.Բարսեղյան


Խաղողագործություն և պտղաբուծություն


Thesis

Powered by Koha