Տոնապետյան, Արամ Պարգևի

Արմատապտուղների բեքավաքի մեքենայի բանվորական օրգանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում : Սեղմ. Ե.20.01- «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Разработка и обосновани параметров рабочего органа корнеплодоуборочной машины. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.20.01 Ա.Պ.Տոնապետյան. - Երևան, 2015. - 22 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր Ա.Մ.Եսոյան


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha