Խաչատրյան, Ս.Հ.

Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա : Դասագիրք բժշ. և կենսաբան. բուհերի ուսանողների, պաթոֆիզիոլոգների և բժշ. համար / Ս.Հ. Խաչատրյան; Խմբ.՚ Ռ.Ա. Հովհաննիսյան. - Երևան : Հայկ. բժշ. ին-տ, 2003. - 570 էջ : նկ. ; 25 սմ.

Հապավումներ՚ էջ 560 Առարկ. ուղեցույց՚ էջ 554- 559

Մատենագիտ.՚ էջ 561-564(56 անուն)

9993096504


Բժշկություն
Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա--Դասագիրք
Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա--Դասագիրք
Ֆիզիոլոգիա
Ախտաբանություն

Powered by Koha