serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Григорян, Алиса Амоевна

Совершенствование биотехнологии производства сыра "Лори" : Дис. ... канд. техн. наук по спец. 05.18.02- Технология переработки и производства продуктов животного происхождения / Григорян Алиса Амоевна. - Ереван, 2014. - 140, 21 с. : табл.

НАУА Науч. рук.: д.т.н., проф. А.А.Агабабян

Библиогр.: с. 124-140.


Технология переработки и производства продуктов животного происхождения
Сыр "Лори"--Производство


Dissertation

Powered by Koha