serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Григорян, Алиса Амоевна

Совершенствование биотехнологии производства сыра "Лори" : Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.18.02- Технология переработки и производства продуктов животного происхождения / «Լոռի» պանրի արտադրության կենսատեխնոլոգիայի կատարելագործումը. Սեղմ. Ե.18.02 մասն.տեխն. գիտ. թեկն. А.А.Григорян. - Ереван, 2014. - 25 с.

НАУА Науч. рук.: д.т.н., проф. А.А.Агабабян


Технология переработки и производства продуктов животного происхождения
Сыр "Лори"--Производство


Thesis

Powered by Koha