Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները : Ատենախոս ...Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. դ-ր / Վ.Ա. Ալեքսանյան. - Երևան, 2014. - 274,[24 էջ].

24 էջ հավելված

Գիտ. խորհրդ. գյուղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ.Ռ. Մանուկյան; Թեման հաստ. է ՀԱԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ` 253-274 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (242 անվ.)


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Dissertation

Powered by Koha