serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. դ-ր / Агропроизводственные свойства пахотных почв и пастбищ Аскеранского района Нагорно-Карабахской Республики, пути их улучшения. Автореф. ... д-ра с.-х. наук по спец. 06.01.01 Վ.Ա.Ալեքսանյան. - Երևան, 2014. - 49 էջ.

ՀԱԱՀ


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha