serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Դավեյան, Հարություն Հրաչիկի

Հակաէրոզիոն միջոցառումների հողաշինարարության կազմակերպման ուղիների մշակումը Վայոց ձորի մարզի օրինակով : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Разработка методов организации противоэрозионных мероприятий землеустройства на примере марза Вайоц Дзор. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 06.01.01 Հ.Հ.Դավեյան. - Երևան, 2015. - 27 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Մ.Եղիազարյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha