Օհանջանյան, Սամվել Մուկուչի

Կենդանիների ախտահարված վերքերի բուժումը և օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացումը Մուխինի թուրմով : Ատենախոս. ...ԺԶ.00.01- «Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդություններ, վիրաբուժություն, ծննդագիտություն և դեղաբանություն» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Ս.Մ. Օհանջանյան. - Երևան, 2015. - 115, [17 էջ] : նկ., աղյս.

17 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.`ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Վ. Վարդանյան; Թեման հաստ. է ՀԱԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ`97-115 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (210 անվ.)


Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդություններ, վիրաբուժություն, ծննդագիտություն և դեղաբանություն


Dissertation

Powered by Koha