Մաթևոսյան, Լուսինե Գագիկի

Գետնանուշի նոր սորտերի մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաները Արարատյան դաշտավայրի պայմաններում : Ատենախոս. ...Զ.02.02- «Բուսաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Լ.Գ. Մաթևոսյան. - Երևան, 2015. - 138 էջ : գոն. նկ.

21 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Մ.Հ. Գալստյան; Թեման հաստ. է ՀՀ ԳՆ երկրագործ. գիտ. կենտրոնում

Գրականության ցանկ էջ`106-117 հայ. ռուս. և օտար լեզ.


Բուսաբուծություն


Dissertation

Powered by Koha