serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բարսեղյան, Մարինա Սերգեյի

Ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների էկոլոգիական անվտանգության գնահատում և բարելավման միջոցառումների մշակում : Սեղմ. Ե.05.01- «Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Разработка мероприятий по оценке и улучшению экологической безопасности автомобильных двигателей внутренного сгорания. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.05.01 Մ.Ս.Բարսեղյան. - Երևան, 2014. - 24 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ն.Ա.Բազիկյան


Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ
Ներքին այրման շարժիչներ


Thesis

Powered by Koha