serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Աֆխամնիա Մոհամադ Ռեզա

Համընդհանուր և մոլեկուլային մեթոդներով ախտածին լեպտոսպիրների համաճարակաբանական ուսումնասիրությունն Իրանում : Սեղմ.ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններՌ սանիտարական փորձաքննությունՌ զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Эпизотологическое исследование патогенных лептоспир с помощью общепринятых и молекулярных методов в Иране. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03 Մոհամադ Ռեզա Աֆխամնիա. - Երևան, 2013. - 23 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.թ. Ս.Ս.Ավագյան


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններՌ սանիտարական փորձաքննությունՌ զոոհիգիենա
Համաճարակաբանական ուսումնասիրություն--Իրան


Thesis

Powered by Koha