serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ֆար Ալի Էսմայիլի

Միկորիզայի արդյունավետությունը արմավենու աճի և սննդառության վրա երաշտի և ֆոսֆորային սթրեսների պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Эффективность микоризы на рост и питание финиковой пальмы в условиях засухи и фосфорного стресса. Автореф. ... канд. с.-х.наук по спец. 06.01.01 Ալի Էսմայիլի Ֆար. - Երևան, 2014. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ, Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Ս.Հարությունյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha