serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Երիցյան, Լուսինե Սերյոժայի

Պարարտացման նոր համակարգի մշակումը լոլիկի բարձրօրակ սածիլների և բարձր բերքի ստացման նպատակով Արարատյան դաշտի պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Разработка новой системы удобрения с целью получения высококачественной рассады и высокого урожая томата в условиях Араратской равнины. Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спецю 06.01.01- Общее земледелие, почвоведение, агрохимия Լ.Ս.Երիցյան. - Երևան ։ 2014. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Մ.Հ.Գալստյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha