serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Խոջոյան, Նարեկ Արսենի

Շաքարի ճակնդեղի ցանքերում առավել տարածված վնասատուների դեմ ինտեգրացված պայքարի մշակումը ՀՀ Շիրակի հարթավայրային գոտում : Սեղմ. Զ.01.03- «» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Разработка интегрированной борьбы против наиболее распространенных вредителей на посевах сахарной свеклы в равнинной зоне Ширака РА. Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.03 Ն.Ա.Խոջոյան. - Երևան, 2014. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Գ.Ահարոնյան


Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից


Thesis

Powered by Koha