serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում = Информационные технологии и управление = Information Technologies and Management / Информационные технологии и управление = Information Technologies and Management / Редкол.; гл. ред. Х. Керобян и др.; Арм. ассоц. компьютерных и информ. систем, Инж. акад. наук. - Եր. : Энциклопедия - Арменика, 1998-. - Համար. - Տարին 8 անգամ

Հայերեն վերնագիրը վերցված է կազմից

1829-071x


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ--Պարբերական

Powered by Koha