Միջազգային իրավունք : [Դասագիրք] / Թարգմ.՝ Վ. Հ. Հովհաննիսյան ; Պատ. խմբ.՝ Յու. Մ. Կոլոսով ; ՌԴ ԱԳՆ դիվ. ակադ. ; ՌԴ ԱԳՆ միջ. հարաբ. Մոսկվայի պետ. ին-տ ; Հայաստ. իրավ. և քաղ. միութ. - Երևան : Մխիթար Գոշ, 1996. - 432 էջ.


Միջազգային հարաբերություններ
Իրավունք

Powered by Koha