serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Էկոնոմիկա : ՀՀ էկոնոմիկայի նախ. տեսական և գիտապրակտիկ ամսագիր = Экономика : Ежемесяч. теорет. и науч.-практ. журн. м-ва Экономики Респ. Армения. Экономика : Ежемесяч. теорет. и науч.-практ. журн. м-ва Экономики Респ. Армения - Երևան : Ա. հ., 1957-. - համար. - Ամենամսյա - 1957թ. նոյեմբերից

0130-6944 = Էկոնոմիկա


Էկոնոմիկա--Հայաստան--Պարբերականներ

Powered by Koha