serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Էլոյան, Արևիկ Շալիկոյի

Բնական հանքային նյութերի , գործարանային թափոնների և դրանց ակտիվացրած ձևերի օգտագործման հնարավորությունն Արարատյան հարթավայրի սոդային աղուտ-ալկալի հողերի մելիորացման համար : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Возможность использования природных минеральных веществ, промышленных отходов и их активированных форм для мелиорации содовых солонцов-солончаков Араратской равнины. Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.01 Ա.Շ.Էլոյան. - Երևան, 2013. - 25 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ռ.Ռ.Մանուկյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա
Արարատյան հարթավայրի սոդային աղուտ-ալկալի հողերի մելիորացիա


Thesis

Powered by Koha