serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ղադերի, Ռայնակ

Իրանում շրջանառվող սալմանելաների առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը ֆենոտիպային և գենոտիպային մեթոդներով : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Изучение характерных свойств циркулирующих в Иране салмонелл фенотипическим методами. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец 16.00.03 Ռայնակ Դադերի. - Երևան, 2013. - 24 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.թ. Ս.Ս.Ավագյան


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա


Thesis

Powered by Koha