Տեղեկագիր. Բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտություններ : Բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտություններ = Известия: Биологические и сельскохозяйственные науки / Известия : Биологические и сельскохозяйственные науки Բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտություններ ՀՍՍՀ ԳԱ. - Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ, 1948-. - հ. : նկ., աղս. - Ամենամսյա - 1948-

Հոդվ. հայերեն և ռուս. լեզուներով = Տեղեկագիր


Կենսաբանություն--Պարբերականներ
Գյուղատնտեսություն--Պարբերականներ

Powered by Koha