serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Չարենցյան ընթերցումներ : [Հոդվածների ժողովածու 7 գրքով] / ԵՊՀ; Խմբ.՝ Վ.Ա. Գաբրիելյան. - Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1973. - գ. ; 21 մ.

Խմբ.՝ Հր. Թամրազյան, Հ. Ֆելեքյան Խմբ.՝ Հր. Թամրազյան, Հ. Ֆելեքյան Հր. Թամրազյան, Հ. Ֆելեքյան Խմբ.՝ Հր. Թամրազյան, Հ. Ֆելեքյան; Կազմ.՝ Դ. Գասպարյան, Ն. Թիրաբյան Խմբ.՝ Վ. Գաբրիելյան Գ. 1 (1973, 232 էջ) Գ. 2 (1974, 217 էջ) Գ. 3 (1977, 212 էջ) Գ. 4 (1979, 360 էջ) Գ. 5 (1988, 336 էջ) Գ. 6 (1998, 224 էջ) Գ. 7 (2002, 244 էջ) Գ. 8 (2007, 198 էջ) Գ. 9 (2012, 224 էջ)

5-80-84-0267-0 (Գ. 6) 5-8084-0410-x (Գ. 7) 978-5-8084-1657-4 (Գ. 9)


Հայ գրականագիտություն

Հայ անվանի գրողներ

Powered by Koha