Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք : (Ընդունված է 2004 թ. նոյեմբերի 9-ին). - Պաշտոնական վերահրատ. - Երևան : "Տիգրան Մեծ" ՓԲԸ հրատ, 2004. - 110 էջ.

Պաշտոնական տեղեկագիր ՓԲԸ


Օրենսգիրք--Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով

Powered by Koha