Զօրավար Անդրանիկի Կովկասեան ճակատի պատմական օրագրութիւնը. 1914-1917 : Օրագրուած զօրավարին թիկնապահ զինուորէն. - Պոսթոն : տպ. Պայքար, 1924. - 200 էջ ; 20 սմ.


Անդրանիկ, 1875-1927


Հայոց պատմության նշանավոր գործիչներ

Powered by Koha